Polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczy postępowania z danymi osobowymi oraz tzw. plikami cookies na stronie www.ofmip.pl

Administratorem danych jest Magdalena Stolarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MS FARM Magdalena Stolarczyk, Z.Jórskiego 27, 03-584 Warszawa, NIP: 5242354106, REGON: 3854255327

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności proszę o kontakt na adres mailowy konta@ofmip.pl

Najważniejsze informacje związane z polityką prywatności:

 • składając zamówienie, zapisując się do newslettera, zapisując się na webinar, składając reklamację, odstępując od umowy lub kontaktując się z administratorem strony, dane osobowe są przekazywane a administrator strony gwarantuje, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Pośród danych osobowych, które są przetwarzane, mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres stałego wykonywania działalności gospodarczej, nazwa firmy, numer NIP, adres IP.
 • Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które były wyświetlane, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics administrator będzie mogł korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
 • Obecnie administrator nie korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować reklamy do odbiorców. Być może w przyszłości to się zmieni, co będzie się wiązało z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
 • Administrator Osadza na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube i Vimeo. Gdy użytkownik odtwarza takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz Vimeo Inc.
 • W ramach korzystania z platformy webinarowej, administrator przekazuje  dane osobowe użytkownika do firmy obsługującej webinary  Clicmeeting
 • Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.
 • W ramach zawartości strony, mogą znajdować się w treści linki (np. do materiałów źródłowych, z których korzystałam) do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w politykach prywatności witryn zewnętrznych.
 • Strona przechowywana jest na serwerze zewnętrznym, który tak jak każdy serwer, generuje logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym.
 • Administrator oświadcza, iż przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:
  1. Hoste.pl, ul. Zabłocie 26/15 30-701 Kraków NIP: PL6332084220 REGON: 381281268 – w celu przechowywania danych związanych z prowadzeniem strony www.ofmip.pl na serwerze, w tym serwerze skrzynki e-mail,
  2. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02–672 Warszawa – w celu obsługi skrzynki e-mail
  3. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym Google Analitics,
  4. Osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.
  5. FacebookPixel Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA – Wykorzystuję go do marketingu własnych produktów lub usług.
  6. Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420 – w celu wystawiania faktur użytkownikom serwisu
  7. FRESHMAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AL. 29 LISTOPADA 155C, 31-406 Kraków, NIP: 6751496393 w celu obsługi newslettera
  8. Clicmeeting Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 413, 80-309, Gdańsk NIP: 5842747535
  9. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 • Akceptując politykę prywatności użytkownik oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:
  1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania ze strony www.farmaceuta-radzi.pl oraz dokonywania zakupów w sklepie
  2. przetwarzane będą jego dane osobowe w celu realizacji procesu składania zamówień w sklepie dostępnym na stronie www.farmaceuta-radzi.pl
  3. podanie danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera,
  4. ma prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Informacje szczegółowe

Dane osobowe

Administratorem  danych jest Magdalena Stolarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MS FARM Magdalena Stolarczyk, Z.Jórskiego 27, 03-584 Warszawa, NIP: 5242354106, REGON: 3854255327

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia
RODO przyznaje Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

 • Jeżeli użytkownik uzna, że przy przetwarzaniu danych osobowych administrator dopuścił się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Użytkownik może zwrócić zwrócić się do administratora danych z żądaniem udostępnienia mu informacji o tym, jakie dane na  temat użytkownika administrator posiada oraz w jakich celach je przetwarza. w tym celu należy wysłać maila na adres kontakt@farmaceuta-radzi.pl .
 • Administrator dołożył wszelkich starań, by najwazniejsze informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności.
 • Podany powyżej adres e-mail użytkownik może  wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem  danych osobowych.

Bezpieczeństwo
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych
Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. hostingodawca – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. dostawca systemu mailingowego – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są dane, jeżeli użytkownik zapisał się do newslettera,
 3. dostawca oprogramowania do organizacji webinarów – w celu korzystania z systemu do organizacji webinarów,
 4. dostawca systemu sklepowego
 5. biuro rachunkowe – biuro przetwarza dane zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych,
 6. kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do  danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,
 7. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do  danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane,
 8. firmy kurierskie – produkty fizyczne dostarczane są przez firmę kurierską, która przetwarza Twoje dane osobowe,
 9. pozostali podwykonawcy – administrator współpracuje z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

Wszystkie podmioty, którym administrator powierzaprzetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Zamówienia
Składając zamówienie, użytkownik musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane  w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zamówienia są również rejestrowane w wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być  przetwarzane przez administratora w celach statystycznych. Administrator ma obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi Użytkownika przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Użytkownik Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy może jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przeze Administratora danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia  danych z  bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach użytkownikowi przysługuje  prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Odzyskiwanie porzuconych koszyków
Jeżeli użytkownik rozpocznie proces składania zamówienia, ale go nie ukończy, ten fakt zostanie odnotowany przez system i użytkownik otrzyma na swój adres e-mail powiadomienie o możliwości finalizacji zamówienia. W tym celu przetwarzane są  dane osobowe zgromadzone w związku z rozpoczęciem składania przez zamówienia. Przetwarzanie danych opiera się w tym przypadku na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czemu w każdej chwili użytkownik może się sprzeciwić.

Reklamacje i odstąpienie od umowy
Jeżeli użytkownik składa reklamację lub odstępuje od umowy, to przekazuje mi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane  w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy użytkownik nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy może jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez administratora  danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z mojej bazy.

Newsletter
Jeżeli użytkownik chce zapisać się do newslettera, musi przekazać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest  zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego freshmail i przechowywane na serwerze zapewnianym przez FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406, Kraków.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

W każdej chwili użytkownik może sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Webinary
Jeżeli użytkownik chce wziąć udział w webinarze, który organizuje administrator, musisz przekazać  swoje dane osobowe takie jak adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w webinarze.

Dane przekazane w związku z udział w webinarze wykorzystywane są w celu organizacji webinaru, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zapisu na webinar.

W każdej chwili użytkownik może sprostować swoje dane zapisane w systemie webinarowym, jak również żądać ich usunięcia. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt e-mailowy.
Kontaktując się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe.

dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z nim, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli  zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i administrator nie jeste w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące
Strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na  urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Zgoda na cookies
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest  informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Należy pamiętać jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne
Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich
 strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka
administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.

Administrator korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuje, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o  korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną anonimizację adresu IP,  adres IP użytkownika jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez  przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

W ramach Google Analytics nie gromadzę jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na  identyfikację użytkownika. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta użytkownik
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

Ponadto, administrator korzysta w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

 • raporty demograficzne i zainteresowań,
 • remarketing,
 • funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzi danych osobowych. Informacje, do jakich jest dostęp, to, w szczególności:

 • przedział wieku, w którym znajduje się użytkownik
 •  płeć,
 •  przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 •  zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, administrator zaimplementował w kodzie strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Z poziomu strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod śledzący Google Analytics. W każdej chwili użytkownik możz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli użytkownik zainteresowany jest szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.  

Marketing
Obecnie administrator nie korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. To się może zmienić, o czym użytkownik zostanie poinformowany w aktualizacji regulaminu. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

Narzędzia społecznościowe.
administrator Zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Administrator osadza na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube i Vimeo. Gdy użytkownik odtwarza takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz Vimeo INC.

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. j adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez administratora w celuj identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.